این زیرسیستم، به عنوان پایه‌ای برای سایر زیرسیستم‌های حوزه ساخت و نصب عمل می‌نماید. هرچند وجود آن الزامی نیست، ولی در تعامل با سایر زیرسیستم‌ها نقشی اساسی ایفا می‌کند.

این نرم افزار جهت بررسی فرآیندهای مربوط به فعالیت‌های عمرانی ساختمانی و به خصوص فعالیت‌های جاری جهت آماده سازی سایت جهت عملیات حفاری، کانال سازی، تمامی فعالیت‌های بتن ریزی فونداسیون‌ها، آماده سازی خیابا‌‌ن‌ها، پیاده روها و احداث ساختمان‌های صنعتی و غیرصنعتی (SS, CCR, Lab, Main Admin, Work Shop, Fire Fighting Room, ITR, . . .) طراحی شده است.

material-control

قابلیت ها

  • نقشه برداری
  • Site Preparation
  • حفاری فونداسیون‌ها
  • کانال‌های لوله کشی زیر زمینی UG
  • کانال‌های مربوط به برق و ابزار دقیق
  • ساختمان‌های صنعتی و غیرصنعتی
  • احداث و تکمیل ساختمان‌ها
  • کنترل دقیق مختصات دقیق مربوطه
  • مطابق با برنامه بازرسی و آزمون ITP
تماس با ما

لطفا پیغام خود را ثبت نمایید

بارگزاری مجدد