این نرم افزار سه کار اصلی انجام می‌دهد: تجمیع اطلاعات هزینه‌های واقعی از پروژه، تسهیم هزینه‌های سایر بخش‌ها به پروژه و کنترل تعهدات مالی در مقابل کارفرما و پیمانکارها

وظیفه این زیرسیستم کنترل هزینه و تعهدات قراردادی در سازمان‌های پروژه محور اعم از کارفرما، هلدینگ، شرکت سرمایه گذاری، پیمانکار و سازندگان است.

اینگونه سازمان‌ها جهت کنترل هزینه ساختار پروژه‌ای خود علاوه بر سیستم حسابداری، به سیستم دیگری نیز برای تخصیص و تفکیک هزینه‌ها در پروژه و نیز تجمیع اطلاعات هزینه‌ای از پروژه نیاز دارند.

همینطور، کنترل تعهدات مالی قراردادی و صورت وضعیت‌ها با سازمان‌های بالاسری و سازمان‌های زیردستی نیز، نیاز دیگری است که در این زیرسیستم به آن پاسخ داده می‌شود.

cost-management

قابلیت ها

 • تخصیص بودجه / هزینه‌ها به ساختار شکست پروژه‌ها / کارها
 • کنترل هزینه بر اساس کدینگ هزینه
 • ریز هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم
 • محاسبه هزینه به روش دفتر هزینه (Cost Worksheet)
 • محاسبه هزینه به روش Activity Based Costing
 • تسهیم هزینه‌های غیر مستقیم شناسایی شده در سیستم حسابداری به ساختار پروژه
 • سیستم چند ارزی
 • جریان‌های نقدی پروژه (Cash Flow)
 • قراردادها، الحاقیه‌ها و متمم‌ها
 • بودجه بندی و کنترل بودجه
 • صورت وضعیت‌ها و صورتحساب‌ها
 • مراحل و چرخه تایید و تصویب صورت‌ وضعیت
 • جبهه‌های کاری هزینه‌ای
 • تولید خودکار مدارک مرتبط

ویژگی‌های شاخص

جمع آوری از پایین به بالا

اطلاعات اجرایی مورد نیاز کنترل هزینه پروژه به صورت خودکار از سطوح پایین به بالا و به صورت خودکار جمع آوری و کنترل می‌شود و نیازی به محاسبه دستی و دوره‌ای اطلاعات نیست.

کنترل در تمام سطوح

پایش و کنترل هزینه در تمامی سطوح و مراحل اجرایی و مراحل عملیاتی امکانپذیر می‌شود.

ارتباط با سیستم حسابداری سازمان

این ارتباط می‌تواند موجب تقویت خروجی‌ها و تحلیل‌ها هم در بخش مالی سازمان و هم در بخش کنترل هزینه پروژه‌ها شود.
در حال حاضر ارتباط با برخی سیستم‌های حسابداری و مالی مطرح به صورت خودکار وجود دارد و ارتباط با سایر نرم افزارها نیز می‌تواند با به روز رسانی دوره‌ای اطلاعات از طریق خروجی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما

لطفا پیغام خود را ثبت نمایید