این نرم افزار سه کار اصلی انجام می‌دهد: تجمیع اطلاعات هزینه‌های واقعی از پروژه، تسهیم هزینه‌های سایر بخش‌ها به پروژه و کنترل تعهدات مالی در مقابل کارفرما و پیمانکارها

وظیفه این زیرسیستم ( مدیریت هزینه ) کنترل هزینه و تعهدات قراردادی در سازمان‌های پروژه محور اعم از کارفرما، هلدینگ، شرکت سرمایه گذاری، پیمانکار و سازندگان است.

اینگونه سازمان‌ها جهت کنترل هزینه ساختار پروژه‌ای خود علاوه بر سیستم حسابداری، به سیستم دیگری نیز برای تخصیص و تفکیک هزینه‌ها در پروژه و نیز تجمیع اطلاعات هزینه‌ای از پروژه نیاز دارند.

همینطور، کنترل تعهدات مالی قراردادی و صورت وضعیت‌ها با سازمان‌های بالاسری و سازمان‌های زیردستی نیز، نیاز دیگری است که در این زیرسیستم به آن پاسخ داده می‌شود.

cost-management

قابلیت ها

 • تخصیص بودجه / هزینه‌ها به ساختار شکست پروژه‌ها / کارها
 • کنترل هزینه بر اساس کدینگ هزینه
 • ریز هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم
 • محاسبه هزینه به روش دفتر هزینه (Cost Worksheet)
 • محاسبه هزینه به روش Activity Based Costing
 • تسهیم هزینه‌های غیر مستقیم شناسایی شده در سیستم حسابداری به ساختار پروژه
 • سیستم چند ارزی
 • جریان‌های نقدی پروژه (Cash Flow)
 • قراردادها، الحاقیه‌ها و متمم‌ها
 • بودجه بندی و کنترل بودجه
 • صورت وضعیت‌ها و صورتحساب‌ها
 • مراحل و چرخه تایید و تصویب صورت‌ وضعیت
 • جبهه‌های کاری هزینه‌ای
 • تولید خودکار مدارک مرتبط

ویژگی‌های شاخص

جمع آوری از پایین به بالا

اطلاعات اجرایی مورد نیاز کنترل هزینه پروژه به صورت خودکار از سطوح پایین به بالا و به صورت خودکار جمع آوری و کنترل می‌شود و نیازی به محاسبه دستی و دوره‌ای اطلاعات نیست.

کنترل در تمام سطوح

پایش و کنترل هزینه در تمامی سطوح و مراحل اجرایی و مراحل عملیاتی امکانپذیر می‌شود.

ارتباط با سیستم حسابداری سازمان

این ارتباط می‌تواند موجب تقویت خروجی‌ها و تحلیل‌ها هم در بخش مالی سازمان و هم در بخش کنترل هزینه پروژه‌ها شود.
در حال حاضر ارتباط با برخی سیستم‌های حسابداری و مالی مطرح به صورت خودکار وجود دارد و ارتباط با سایر نرم افزارها نیز می‌تواند با به روز رسانی دوره‌ای اطلاعات از طریق خروجی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما

لطفا پیغام خود را ثبت نمایید

بارگزاری مجدد