مدیریت زمان و محدوده به عنوان هسته مرکزی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه درسا عمل می‌کند. این سیستم کنترل زمانبندی پروژه اصلی و پروژه‌های فرعیِ زیرمجموعه، مدیریت یکپارچگی عملکرد همه ارکان پروژه با برنامه زمانبندی، محاسبات خودکار پیشرفت پروژه و … را بر عهده دارد. در این نرم افزار همچنین امکان برقراری ارتباط با نرم افزارهای Microsoft Project و Primavera P3E جهت برقراری ارتباط دوسویه بین برنامه زمانبندی و تغییرات آن با اطلاعات فرایندهای اجرا (Execution) و پایش و کنترل (Control & Monitoring) تعبیه شده است.

هدف ما اختراع دوباره چرخ نبوده است و در این ابزار فقط خلاء اطلاعاتی بین ابزار برنامه ریزی و بخش اجرا و کنترلی در پروژه پر شده است.

قابلیت ها

 • ساختار شکست پروژه‌های سازمان
 • تعریف و مدیریت ساختار شکست کار (WBS)
 • ارتباط دو طرفه با ابزارهای برنامه ریزی Primavera P3E و Microsoft Project
 • اعمال زمانبندی در مراحل اجرای پروژه
 • بازخورد نتایج اجرا و پایش و کنترل به ابزار برنامه ریزی
 • ثبت پیشرفت و اوزان در ۵ سیستم وزنی
 • نمودار گانت
 • نمودار پیشرفت (S-Curve)
 • بانک اطلاعاتی پروژه‌ها
 • کارتابل کاری جبهه‌های کاری هر شخص
 • سیستم یکپارچه جذب پیشرفت پروژه
 • پروژه‌های فرعی
 • تنظیم محاسبه پیشرفت دستی یا خودکار
 • شکست کار در مراحل اجرا و به صورت داخلی
 • استفاده از الگوریتم RACI برای ایجاد گردش کار فعالیت‌های پروژه
time

ویژگی‌های شاخص

جمع آوری از پایین به بالا

اطلاعات اجرایی مورد نیاز برنامه ریزی و کنترل پروژه به صورت خودکار از سطوح پایین به بالا و به صورت خودکار جمع آوری و کنترل می‌شود و نیازی به محاسبه دستی و دوره‌ای اطلاعات نیست.

کنترل در تمام سطوح

پایش و کنترل پروژه در تمامی سطوح و مراحل اجرایی و مراحل عملیاتی امکانپذیر می‌شود.

یکپارچه سازی برنامه ریزی و اجرا

برنامه ریزی و اجرای پروژه به صورت یک چرخه کامل در تمام طول پروژه با یکدیگر یکپارچه می‌شوند.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.