این زیرسیستم در کارکردهای مختلف برای “کارفرماهای مهندسی و مالکان پروژه”، “پیمانکاران مهندسی” و “ترکیب کارفرمایی و پیمانکاری” عرضه می‌شود.

حجم کار بخش مهندسی در پروژه‌ها در تمام بخش‌ها از MC و GC گرفته تا شرکت مهندس مشاور، استفاده از ابزارهای تخصصی مدیریت مدارک مهندسی را به نیازی استراتژیک تبدیل نموده است. به همین رو این سیستم یکی از اولین و مهمترین سیستم‌های نرم‌افزاری در بسیاری از سازمان‌های پروژه‌ای به شمار می‌رود.
تعدد مدارک مهندسی یک یا چند پروژه، نسخه‌های مختلف مدارک و دغدغه در دسترس بودن آخرین نسخه، دستگردانی داخلی، ارتباطات اطلاعاتی بین بخش یا شرکت مهندسی با سایر ذینفعان درگیر، صحت کمی و کیفی مدارک، محاسبه پیشرفت کار مهندسی و … همه و همه بخشی از نیازی است که طی این مسیر را برای هر شرکت مرتبط با مهندسی متوسط و بزرگی اجتناب ناپذیر کرده است.
سیستم مدیریت مدارک مهندسی درسا علاوه بر پوشش این نیازها ضمن ارتباط یکپارچه‌ای که با سایر سیستم‌های درسا ایجاد نموده است مزیتی حیاتی در اجرای مجموعه پروژه را به ارمغان می‌آورد. این ارتباط‌ها به خصوص با بخش دفتر فنی مهندسی سایت پروژه، تدارکات و خرید کالا، تسریع بخشی و بازرسی کالای پروژه، کنترل کالای سایت پروژه، کنترل کیفیت، ساخت و نصب بسیار حایز اهمیت هستند.
این سیستم از دو بخش اصلی ”مرکز کنترل اسناد و مدارک (DCC)“ و ”چرخه داخلی تولید، تصویب و تکمیل مدارک“ تشکیل شده است و متناسب با جایگاه پروژه برای کارفرما، GC، MC، مشاور مهندسی، سازنده و شرکت بازرسی فنی تفاوت‌هایی در جزییات دارد.

برای کارفرماهای مهندسی

engineering-clientside1

قابلیت‌های کارفرمایی

 • تقسیم MDR اصلی به MDR های خرد برای هر پیمانکار
 • تقسیم محدوده مهندسی پروژه به بخش‌های داخلی و برون سپاری
 • کنترل تغییرات MDR در حین اجرای پروژه
 • کنترل مسئولیت تولید هر مدرک
 • کنترل برنامه تولید مدارک و رعایت پیش نیازی‌های زمانبندی و فرایندی
 • کنترل اینترفیس‌های بین پیمانکاران مهندسی
 • دریافت ترانسمیتال‌ها و مدارک از پیمانکاران بر اساس MDR
 • چرخه داخلی بررسی و تایید مدارک
 • تولید و ارسال نظرات (Comment Sheet) به پیمانکاران
 • کنترل نسخه اصلی، نسخه‌های داخلی و وضعیت مدارک
 • ایجاد و کنترل شماره گذاری مدارک (۲ سیستم شماره گذاری)
 • محاسبه پیشرفت مهندسی بر اساس اوزان و ساختارهای شکست متنوع
 • محاسبه پیشرفت پیمانکاری و کارفرمایی
 • گزارش‌های متنوع پیگیری مدرک و زنجیره مدارک
 • محاسبه تاخیرات داخلی و تاخیرات پیمانکاری
 • دسترسی و کنترل آخرین نسخه و تمامی سوابق مدرک
 • کنترل مبادلات با هر پیمانکار
 • ارایه اخطارهای لازم جهت مدارک مهندسی معوقه
 • مقایسه وضعیت مهندسی بین پروژه‌ای
 • ارتباط آنلاین با پیمانکاران و کارفرماهای اصلی و همکاران

برای پیمانکاران مهندسی

قابلیت‌های پیمانکاری

 • تولید مدارک بر اساس MDR توافقی با کارفرما
 • کنترل تغییرات MDR در حین اجرای پروژه
 • کنترل مسئولیت تولید هر مدرک
 • کنترل برنامه تولید مدارک و رعایت پیش نیازی‌های زمانبندی و فرایندی
 • چرخه داخلی تکمیل و تولید مدرک بین واحدها، مدیریت‌ها و دیسیپلین‌ها
 • محاسبه پیشرفت تولید و تحویل مدارک
 • تولید خودکار ترانسمیتال جهت ارسال به کارفرما
 • مدیریت ترانسمیتال‌های صادره
 • دریافت نظرات کارفرما (Comment Sheet)
 • چرخه داخلی اصلاح و تکمیل مدارک
 • کنترل نسخه اصلی، نسخه‌های داخلی و وضعیت مدارک
 • ایجاد و کنترل شماره گذاری مدارک (۲ سیستم شماره گذاری)
 • محاسبه پیشرفت مهندسی بر اساس اوزان توافقی با کارفرما
 • گزارش‌های متنوع پیگیری مدرک و زنجیره مدارک
 • محاسبه تاخیرات داخلی و تاخیرات کارفرمایی
 • دسترسی و کنترل آخرین نسخه و تمامی سوابق مدرک
 • ارتباط آنلاین با همکاران و کارفرما
engineeringconsultantside

ویژگی‌های شاخص

حفظ تمام سوابق

تمام سوابق پروژه و تمامی تغییرات داخلی به صورت زنجیره‌ای از اطلاعات و اسناد در سیستم حفظ می‌شود. ولی همیشه صرفا آخرین نسخه معتبر در جریان کار قرار می‌گیرد.

یکپارچگی در تمام سطوح پروژه

همه سطوح مهندسی پروژه از کوچکترین مشاور مهندسی تا مالک پروژه در این سیستم صورت می‌گیرد. همچنین کلیه ذینفعان امکان دسترسی به اسناد را بر اساس سطوح دسترسی خود خواهند داشت.

زنجیره ابتدایی در پروژه

اکثر زیرسیستم‌های درسا، بر اساس اطلاعات پایه‌ای مهندسی و آخرین نسخه مدارک مهندسی عمل می‌کنند. کنترل آخرین نسخه در تمامی مراحل تامین، ساخت و راه اندازی وجود دارد.

تماس با ما

لطفا پیغام خود را ثبت نمایید

بارگزاری مجدد