در صورتی که کارفرما، خود عهده دار بخش مهندسی پروژه است، سیستم مدیریت مدارک مهندسی و مرکز کنترل مدارک از زیرسیستم‌های نسخه عمومی توصیه می‌شود.

این سیستم، برای مدیریت اجرای پروژه‌های مهندسی در سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه طراحی شده است. هر چند هدف این سیستم مدیریت کل فرایند مهندسی است ولی به تناسب نیاز در بخش‌هایی امکان اجرای چرخه توسط خود سازمان نیز وجود دارد.

برای کارفرماهای مهندسی

engineering-clientside1

قابلیت ها

 • کنترل بر اساس فهرست پایه مدارک (MDR)
 • مدیریت همزمان چند فهرست پایه‌ای مدارک (MDR) در یک پروژه
 • دستیابی و مشاهده اطلاعات و سوابق همه نسخه‌های مدارک
 • کنترل خودکار نسخه‌های مدارک
 • محاسبه دو درصد پیشرفت
 • فهرست توزیع مدارک و توزیع خودکار/دستی
 • دستگردانی
 • پیغام‌های پیشگیرانه تاخیر در دستگردانی
 • گزارش وضعیت لحظه‌ای دستگردانی
 • محاسبه تاخیرها در گردش مدارک داخلی / خارجی
 • مرکز کنترل مدارک پروژه – دبیرخانه مهندسی (DCC)
 • مدیریت ترانسمیتال‌های وارده ، صادره و داخلی
 • مدیریت نامه نظرات وارده و صادره (Comment Sheets)
 • مدیریت مکاتبات رفع ابهام
 • دستیابی سریع به اسناد و گیرندگان یک ترانسمیتال
 • تولید خودکار ترانسمیتال صادره، نامه نظرات صادره، نامه رفع ابهام صادره
 • کنترل چرخه مبادله مدرک مهندسی بین ذینفعان
 • گروه بندی مدارک مهندسی
 • کنترل دسترسی مشاهده هریک از فایل‌های مرتبط به مدرک
 • کنترل دسترسی چند وجهی
 • مقایسه وضعیت مهندسی بین پروژه‌ای

ویژگی‌های شاخص

حفظ تمام سوابق

تمام سوابق پروژه و تمامی تغییرات داخلی به صورت زنجیره‌ای از اطلاعات و اسناد در سیستم حفظ می‌شود. ولی همیشه صرفا آخرین نسخه معتبر در جریان کار قرار می‌گیرد.

یکپارچگی در تمام سطوح پروژه

همه سطوح مهندسی پروژه از کوچکترین مشاور مهندسی تا مالک پروژه در این سیستم صورت می‌گیرد. همچنین کلیه ذینفعان امکان دسترسی به اسناد را بر اساس سطوح دسترسی خود خواهند داشت.

زنجیره ابتدایی در پروژه

اکثر زیرسیستم‌های درسا، بر اساس اطلاعات پایه‌ای مهندسی و آخرین نسخه مدارک مهندسی عمل می‌کنند. کنترل آخرین نسخه در تمامی مراحل تامین، ساخت و راه اندازی وجود دارد.

تماس با ما

لطفا پیغام خود را ثبت نمایید

بارگزاری مجدد