امکان ارایه Work Front مدیریت را قادر می‌سازد با در نظر گرفتن موجودی کالا، برنامه تولید و مدارک ابلاغ شده، کارهای پیش رو را به ترتیب اولویت دریافت نموده و ابلاغ کند.

دفتر فنی سایت پروژه : پس از انجام مرحله مهندسی پروژه و در مرحله ساخت، مدارکی که تاییدیه ساخت یا نصب در پروژه را گرفته باشند، به صورت خودکار در اختیار دفتر فنی پروژه قرار می‌گیرند.

مدیریت توزیع مدارک به پیمانکاران یا واحدهای ساخت، به روز رسانی خودکار تغییرات نسخه‌ها، تحویل و کنترل مدارک تامین کنندگان، سرجوش گذاری، مدیریت Spool ها و نیز مدیریت Isometric ها توسط این زیر سیستم انجام می‌پذیرد.

field-engineering-c0d9fcc4cd22a17a157f5cc76290262d-380×350-100-crop

قابلیت ها

 • دریافت مدرک در سایت
 • ترانسمیتال داخل سایت
 • تعریف سرجوش‌ها
 • تعریف قطعات پیش ساخته
 • دستیابی و مشاهده اطلاعات و سوابق همه نسخه‌های مدارک
 • دستیابی سریع به اسناد و گیرندگان یک ترانسمیتال
 • تولید خودکار ترانسمیتال
 • ارایه فهرست مدارک مهندسی مبادله شده با هر پیمانکار
 • ارایه فهرست ترانسمیتال‌های مرتبط با هر مدرک
 • کنترل دسترسی مشاهده هریک از فایل‌های مرتبط به مدرک
 • ارایه دستورکارهای ساخت بر اساس تشخصی موتور Work Front یا تشخیص انسانی

ویژگی‌های شاخص

Work Front

نرم افزار می‌تواند با در نظر گرفتن مقدار موجودی کالای آزاد، نقشه‌های ابلاغ شده به واحدها یا پیمانکاران، برنامه تولید و یا اولویت‌های فرعی و با سناریوی دریافت پیشرفت بیشتر، انجام حجم کار بالاتر، مصرف کالا، بستن بسته تست، اجرای یک Sub-System خاص برنامه اجرای کار ارایه نماید و در صورت نهایی نمودن، به طور مستقیم کالای مورد نیاز انجام کار را به پیمانکار تخصیص دهد.

نقطه یکپارچگی

این زیرسیستم نقطه ایجاد کننده یکپارچگی بین مهندسی و ساخت و بالعکس است.

همیشه آخرین نسخه

این  زیرسیستم کنترل می‌کند تا همیشه آخرین نسخه معتبر مدارک در مراحل مختلف زیرسیستم‌های ساخت و نصب مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما

لطفا پیغام خود را ثبت نمایید

بارگزاری مجدد