نسخه پیمانکاران عمومی در یک نگاه

صفحه اصلی / نسخه پیمانکاران عمومی در یک نگاه

در طراحی ”سیستم اطلاعات مدیریت پروژه درسا“، سعی شده است تمامی نیازهای یک پروژه EPC یا Turn-key مد نظر قرار گیرد.

در مدل فرایندی درسا، ۵ دسته فرایند اصلی طراحی شده است که به شرح زیر در هر دسته، زیرسیستم‌های به صورت کاملا یکپارچه طراحی و تولید شده است:

دسته فرایند مهندسی

این دسته فرایند پوشش دهنده فاز مهندسی پروژه‌ها و شامل زیرسیستم‎‌های مدیریت مدارک مهندسی و مهندسی خرید می‌باشد.

دسته فرایند تامین

این دسته فرایند پوشش دهنده فاز تامین کالای پروژه‌ شامل خرید، بازرسی ساخت، حمل و نهایتا کنترل کالا است.

دسته فرایند ساخت و نصب

این دسته فرایند پوشش دهنده فاز ساخت و نصب پروژه‌ است.

  • دسته فرایند پیش راه اندازی

این دسته فرایند، پوشش دهنده فعالیت‌های مرتبط با پیش راه اندازی پروژه است. در نسخه فعلی نرم افزار درسا، بخش پیش راه اندازی صرفا در دیسیپلین پایپینگ توسعه پیدا کرده است.

  • دسته فرایند مدیریت پروژه

این دسته فرایند پوشش دهنده فرایندهای مرتبط با مدیریت پروژه است و به موازات سه دسته فرایند قبلی به هر کدام سرویس‌دهی می‌کند. در این دسته فرایندی سه زیرسیستم “مدیریت زمان و محدوده”، “مدیریت هزینه و قراردادها” و “داشبورد مدیریتی” به صورت مستقیم سرویس‌دهی می‌کنند و زیرسیستم‌های دیگری نیز به عنوان پشتیبان در اختیار قرار داده می‌شوند.

زیرسیستم‌های پشتیبان این قسمت شامل: “مدیریت ارتباطات”، “مدیریت منابع انسانی”، “مدیریت فرایند” است.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

support
درخواست پشتیبانی
0098-2188614337
پشتیبانی
ارسال تیکت به پشتیبانی
پرسش و پاسخ پزشکی