نسخه کارفرماها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری در یک نگاه

صفحه اصلی / نسخه کارفرماها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری در یک نگاه

در طراحی “سیستم اطلاعات مدیریت پروژه درسا – نسخه کارفرماها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری“، سعی شده است با اتکا به تجربه سیستم اطلاعات مدیریت پروزه درسا، نیازمندی‌های خاص اینگونه سازمان‌ها لحاظ شود.

این دسته از سازمان‌ها، معمولا به طور همزمان در یک ساختار درختی زیرمجموعه خود را مدیریت می‌کنند. حال ممکن است این درخت مجموعه‌ای از پروژه‌های زیر مجموعه باشد یا تعدادی شرکت متنوع با شرح وظایف متفاوت.
برای پوشش نیاز این سازما‌ن‌ها، سعی شده است اطلاعات در بالاترین سطح مورد نیاز تجمیع شود و سپس خروجی‌ها و فرایندهای مد نظر برای مدیریت این اطلاعات در اختیار سازمان قرار گیرد.
برای تجمیع اطلاعات، زیر سیستم “مدیریت کار و تجمیع اطلاعات” وظیفه جمع آوری اطلاعات ناهمکن در یک ساختار درختی را بر عهده دارد.
زیرسیستم “مدیریت مهندسی” در این نسخه وظیفه کنترل چرخه مهندسی در شرکت‌ها / پروژه‌های زیرمجموعه را بر عهده دارد. در کنار این زیرسیستم، نرم افزار “مدیریت خرید” چرخه خرید را تحت کنترل خود می‌گیرد و نهایتا با استفاده از زیرسیستم “مدیریت ساخت” فرایند ساخت در پروژه‌های زیرمجموعه تحت کنترل قرار می‌گیرد.
به موازات، نرم افزار “مدیریت هزینه و تعهدات مالی درسا”، کنترل هزینه‌ای و تعهدات مالی شرکت‌ها/پروژه‌های زیرمجموعه را بر عهده دارد، در زیرسیستم “مدیریت اسناد و مدارک”،کلیه اسناد و مدارک در یک ساختار درختی تجمیع و یکپارچه می‌شوند و “داشبورد مدیریتی” وظیفه نمایش گرافیکی نمودارها، شاخص‌ها و خروجی‌ها را بر عهده دارد.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

support
درخواست پشتیبانی
0098-2188614337
پشتیبانی
ارسال تیکت به پشتیبانی