این زیرسیستم برای هر دو گروه “پیمانکاران و کارفرماها” و “شرکت‌های بازرسی” طراحی و تولید شده است و امکان دسترسی به آن از طریق اینترنت و ابزارک های دسترسی شامل کامپیوتر، موبایل و تبلت وجود دارد.

بازرسی ساخت : پس از عقد قرارداد با تامین کننده یا تولید کننده مجموعه بازرسی‌هایی از کنترل مواد اولیه خریداری شده تا اتمام تولید محصول، حمل و تحویل به پروژه انجام می‌پذیرد که اسناد آن به عنوان یکی از اسناد اصلی نهایی، ثبت و بایگانی می‌شود.

وظیفه این زیرسیستم، مدیریت و ایجاد چرخه بازرسی ساخت توسط تامین کنندگان داخلی و خارجی و نیز ساخت داخل پروژه است.

برای پیمانکاران و کارفرماها

 • تعریف ITPهای مورد تایید پروژه
 • تعریف وظایف بازرسی
 • ثبت درخواست بازرسی سازنده از طریق وب (Inspection Application)
 • بررسی درخواست بازرسی و صدور درخواست اعزام بازرس (Inspector Dispatch Request)
 • دریافت گزارش بازرسی و ثبت گزارش موقت (Inspection Flash Report)
 • دریافت گزارش تفصیلی بازرسی (Inspection Visit Report)
 • صدور مجوز ارسال کالا (Inspection Release Note)
 • صدور گواهی بازرسی (Inspection Certificate)
 • مشاهده و اعلام نظر گزارش‌های عدم انطباق (Non-Conformity Report)
 • مشاهده وظایف باقیمانده بر هر وظیفه بازرسی بر اساس ITP
 • ایجاد پرونده بازرسی برای هر کالا

برای شرکت‌های بازرسی

 • دریافت و ثبت ITPهای مورد تایید پروژه
 • دریافت درخواست بازرسی (Inspector Dispatch Request)
 • تعریف وظایف بازرسی
 • بازرسی و ثبت گزارش بازرسی موقت (Inspection Flash Report)
 • بازرسی و ثبت گزارش تفصیلی بازرسی (Inspection Visit Report)
 • ثبت مجوز ارسال کالا (Inspection Release Note)
 • ثبت گواهی بازرسی (Inspection Certificate)
 • ثبت و اعلام نظر گزارش‌های عدم انطباق (Non-Conformity Report)
 • مشاهده وظایف باقیمانده بر هر وظیفه بازرسی بر اساس ITP
 • بانک اطلاعاتی بازرس‌های مجاز، سوابق، تجربیات، توانمندی‌ها، گواهی‌نامه‌ها
 • مشاهده وضعیت بازرسی‌ها به تفکیک پروژه
 • مشاهده گزارش‌های وضعیتی به تفکیک بازرس
 • ایجاد پرونده بازرسی برای هر کالا

ویژگی‌های شاخص

پرونده اسناد بازرسی

کلیه اسناد و مدارک هر پروژه بازرسی، در قالب پرونده مربوطه به تدریج و با پیشرفت کار تکمیل می‌شوند و نهایتا در دسترس خواهند بود.

همه ذینفعان

تمای ذینفعان درگیر در بازرسی به نوعی از این زیرسیستم استفاده می‌کنند و ابزار طوری طراحی شده است که هرکدام به فراخور نیاز خود در فرایندکاری خود نقش خواهند داشت.

همه چیز بر اساس ITP

تمامی مراحل بازرسی بر اساس ITP های توافق شده پروژه صورت می‌گیرد تا هم فعالیتی از قلم نیافتد و هم امکان برنامه ریزی مناسب بر روی حجم کار وجود داشته باشد.

تماس با ما

لطفا پیغام خود را ثبت نمایید

بارگزاری مجدد