این زیرسیستم چهار حوزه تجهیزات ثابت، تجهیزات دوار، مخازن و سازه‌های فلزی را پوشش می‌دهد.

وظیفه این زیرسیستم، مدیریت مراحل نصب و کنترل کیفیت اقلام مکانیکال پروژه در تعامل با زیرسیستم‌های مهندسی، کالا و دفر فنی است.

mechanical

قابلیت ها

 • ثبت و کنترل اطلاعات سازه‌های فلزی، کالای مربوطه، تیرها و ستون‌ها
 • بازرسی شاقول زنی برای سازه فلزی
 • بازرسی Leveling of Beam برای سازه فلزی
 • بازرسی Positioning برای سازه فلزی
 • بازرسی Fire Proofing برای سازه فلزی
 • بازرسی نهایی برای سازه فلزی
 • ثبت و کنترل اطلاعات مخازن، Plate ها و …
 • ارتباط با ”نرم افزار جوش و آزمون غیر مخرب درسا“ در بخش مخازن
 • بررسی، ثبت و پیگیری Levelness برای مخازن
 • بررسی، ثبت و پیگیری Plumbness برای مخازن
 • بررسی، ثبت و پیگیری Roundness برای مخازن
 • بررسی، ثبت و پیگیری Peaking برای مخازن
 • بررسی، ثبت و پیگیری Banding برای مخازن
 • بررسی، ثبت و پیگیری Nozzle Location برای مخازن
 • تعریف مشخصات تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار Mechanical Fix (Stationary) & Rotary Equipment
 • بررسی، ثبت و پیگیری Plumbness (شاقول زنی) برای تجهیزات
 • بررسی، ثبت و پیگیری Leveling of Equipment برای تجهیزات
 • بررسی، ثبت و پیگیری Positioning برای تجهیزات
 • بازرسی Fire Proofing برای تجهیزات
 • کنترل مراحل نصب هر تجهیز بر اساس ITP مربوطه

ویژگی‌های شاخص

Data Book

به ازای هر تجهیز، در هر زمان امکان دسترسی به Data Book آن وجود دارد. برای این منظور کلیه اسناد مهندسی، کلیه بازرسی‌ها و عدم تطابق‌ها، کلیه اسناد مربوط به تجهیز در مراحل مختلف و … طبقه بندی شده و به صورت بسته اطلاعاتی در دسترس افراد مجاز قرار می‌گیرد.

زیرسیستم‌های راه اندازی

اطلاعات زیرسیستم‌های راه اندازی و پیش راه اندازی به ازای هر تجهیز موجود در پروژه، برنامه کاری نصب و اجرای آن را به گونه‌ای شکل می‌دهد که تکمیل، یکپارچگی و توالی زیرسیستم‌ها بر اساس برنامه پروژه مقدور باشد.

یکپارچگی کامل با مهندسی و ساخت

تمامی مراحل نصب و کنترلی با در نظر گرفتن آخرین نسخه مدارک مهندسی ابلاغ شده صورت می‌گیرند. همچنین مراحل اجرا نیز تماما با در نظر گرفتن پیش‌نیازی‌های کالا شکل می‌گیرند.

تماس با ما

لطفا پیغام خود را ثبت نمایید

بارگزاری مجدد