News
صفحه اصلی / عقد قرارداد جدید با شرکت پتروساحل

عقد قرارداد جدید با شرکت پتروساحل

تازه‌های پروژه

طی قرارداد جدیدی، نرم افزارهای کنترل کالای درسا، دفتر فنی درسا و مهندسی درسا در اختیار شرکت پتروساحل توسعه خلیج فارس جهت استفاده در پروژه NGL خارگ قرار گرفت. این امر به واسطه سطح رضایت بالای شرکت مذبور از سیستم‌های قبلی درسا و سرویس مناسبی که مدیر پروژه و کارشناسان درسا در اختیار کارفرما قرار داده بودند حاصل شد.
با این قرارداد تعداد نرم افزارهای سیستم اطلاعات مدیریت پروژه درسا که در این پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد به ۱۰ نرم افزار رسید و کلیه بخش‌های توسعه این پروژه توسط نرم افزارهای درسا تحت مدیریت قرار گرفته است.
شایان ذکر است منطقه خارگ شامل میادین درود، ابوذر، فروزان و منطقه بهرگان شامل میادین بهرگانسر، نوروز و سروش است.
گازهای تولید شده در سکوهای میادین نوروز، سروش و بهرگانسر با تجمیع در یک سکوی گازی جدید در مجاورت سکوی بهرگانسر به سمت سکوی ابوذر ارسال شده و در آنجا با ورود به سکوی گازی جدید ابوذر با گازهای ارسالی از سکوهای فرعی ابوذر ادغام شده و به وسیله یک خط لوله ۲۶ اینچی به جزیره خارگ منتقل می شود.
خط لوله دیگری به قطر ۲۴ اینچ گازهای همراه را از میدان نفتی فروزان به جزیره خارگ منتقل کرده و گازهای همراه میدان‌های نفتی درود در جزیره خارگ نیز به وسیله یک خط لوله ۲۶ اینچی به عنوان سومین خط، وارد مجموعه طرح NGL می شود.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

support
درخواست پشتیبانی
0098-2188614337
پشتیبانی
ارسال تیکت به پشتیبانی
پرسش و پاسخ پزشکی