این مشارکت جهت پروژه توسعه مجتمع مس سرچشمه زیرسیستم های “جوش و آزمونهای غیرمخرب”، “رنگ و پوشش”، “سیویل”، “الکتریکال”، “مکانیکال” و “دفتر فنی” درسا را تهیه نموده است.  این مشارکت متشکل از چند شرکت زیرمجموعه گروه معیار صنعت ایرانیان است.

تماس با ما

لطفا پیغام خود را ثبت نمایید

بارگزاری مجدد