درباره مشتری

فعالیت‌های شرکت تهران رایمند به شرح ذیل است:

 

– مطالعات امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی

– انتخاب فرایند

– مدیریت پروژه

– برنامه ریزی و زمانبندی

– طراحی پایه

– طراحی تفصیلی

– تدارک کالا

– نظارت بر نصب و اجرا

– مدیریت نصب و اجرا

– خدمات تحویل

– آموزش

دیگر مشتری ها
تماس با ما

لطفا پیغام خود را ثبت نمایید

بارگزاری مجدد