در صورتی که کارفرما، خود عهده دار بخش تامین پروژه است، سیستم “مدیریت خرید درسا” از زیرسیستم‌های نسخه عمومی توصیه می‌شود.

تدارکات و خرید پروژه به جهت گستردگی و حساسیت‌های مالی و فنی به عنوان حساسترین بخش پروژه‌ها شناخته می‌شود.
در نسخه کارفرمایی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه درسا، سعی شده است در سطح نظارتی و بالاسری، کنترل فرایندهای موجود در این بخش و نیز نظارت بر روند صحیح و به موقع انجام کار در شرکت‌های زیرمجموعه یا پیمانکاران به درستی پیش برده شود.

purchasing-ae9d08365ed11f6fbcc300354d351167-339×400-100-crop

قابلیت ها

  • بانک اطلاعاتی کالا و پشتیبانی از سیستم‌های کدگذاری مختلف کالا در پروژه‌های مختلف
  • آنالیز قیمت کالا در طول زمان
  • فهرست تامین‌کنندگان مجاز (Vendor List)
  • کنترل مستندات تامین‌کنندگان
  • انتخاب تامین کنندگان (Sourcing)
  • بانک مناقصه‌های زیر مجموعه و مناقصه‌های سازمان
  • بانک سفارش خریدها (Purchase Order)
  • کنترل مراحل بارگیری و حمل کالا
  • برنامه زمانی حمل
  • بانک اسناد و مدارک مرتبط

ویژگی‌های شاخص

بانک یکپارچه تامین کنندگان

بانک تامین کنندگان یکسان بین تمام اجزای زیر مجموعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نظارت بر خرید پروژه‌های زیرمجموعه

خریدهای شرکت‌ها و پروژه‌های زیرمجموعه تحت نظارت سازمان قرار می‌گیرن و ممکن است در مراحلی نیاز به تایید کارفرما الزامی باشد.

تماس با ما

لطفا پیغام خود را ثبت نمایید

بارگزاری مجدد