ارتباط این زیرسیستم با ابزار PDMS که به عنوان ابزار اصلی طراحی Piping در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد حجم بسیار بالایی از ورود مجدد اطلاعات در بخش مهندسی و البته اشتباهات مروبطه را می‌گیرد. کنترل تغییرات طراحی و تاثیر آن بر بخش خرید نیز بسیار حایز اهمیت است.

این زیرسیستم در دو بخش پیش از خرید و پس از خرید، ارتباط بخش مهندسی با بخش تامین را برقرار می‌کند.
پیش از خرید، در پروژه‌های مهندسی بخشی از مدارک جهت خرید کالا طراحی و تکمیل می‌شود. حجم و پیچیدگی کالای موجود در این مدارک، علاوه بر تحمیل بار کاری بسیار به پروژه، با خطر بالای ورود اطلاعات اشتباه، درخواست خرید تکراری یا ناقص، اشتباه در خرید به علت تشابه کد و … همراه است.
این زیرسیستم وظیفه مدیریت اینگونه مدارک، تکمیل MTO ها و نهایتا تولید MR را بر عهده دارد و برای اجرا به وجود سیستم “مدیریت مدارک مهندسی و مرکز کنترل مدارک درسا” وابسته است.

پس از خرید، کنترل مدارک مهندسی سازندگان، کنترل نسخ مدارک، محاسبات پیشرفت مهندسی سازندگان و … نیز معمولا به علت تعدد سازندگان و مدارک با مشکلاتی مواجه است که توسط این زیرسیستم به سادگی تحت کنترل در خواهد آمد.

پس از خرید

 • کنترل محدوده مدارک سازندگان بر اساس VPIS یا VDR
 • دریافت Vendor Document ها
 • چرخه بررسی و اعلام نظر روی مدارک سازندگان
 • محاسبه پیشرفت مهندسی سازندگان، تاخیرات و تعهدات
 • ارسال Comment Sheet به سازندگان
 • ایجاد دسترسی برای سازندگان برای ثبت مستقیم Vendor Document ها
 • گزارش‌های متنوع مدیریت مهندسی سازندگان
 • تولید خودکار اسناد و مدارک مرتبط

پیش از خرید

 • ارتباط با خروجی PDMS و استخراج BOM از آن
 • ارتباط با خروجی Auto CAD و استخراج BOM از آن
 • تولید خودکار برآورد کالای تجمیعی (MTO: Material Take-Off)
 • تولید خودکار درخواست خرید (MR: Material Requisition)
 • کنترل یکپارچگی تغییرات مدارک مهندسی و درخواست خرید
 • کنترل پوشش کامل خرید
 • مدیریت مازاد خرید مورد نیاز (Surplus)
 • ایجاد بسته درخواست خرید (MR Package)
 • تولید خودکار اسناد و مدارک مرتبط
تماس با ما

لطفا پیغام خود را ثبت نمایید

بارگزاری مجدد