جلوگیری از خرید اشتباه، تکراری، تسهیل فرایند خرید و در عین حال حفظ امنیت اطلاعات خرید از اهداف این زیرسیستم است.

 مدیریت خرید : تدارک و خرید پروژه به جهت گستردگی و حساسیت‌های مالی و فنی به عنوان مهمترین بخش پروژه‌های EPC شناخته می‌شود. در این نرم‌افزار سعی شده است با خودکارسازی فرایندهای موجود در این بخش، سرعت و دقت انجام کار افزایش یابد. کلیه مراحل و فعالیتهای مربوط به استخراج کالاهای مورد نیاز، منبع یابی، استعلام و پاسخ استعلام، برگزاری مناقصه و چرخه شفاف سازی، ارزیابی و انتخاب فنی و مالی تامینکنندگان و صدور سفارش خرید (PO) در این نرم افزار انجام می‌گیرد.

قابلیت ها

 • بانک اطلاعاتی کالا و پشتیبانی از سیستم‌های کدگذاری
 • مدیریت فهرست تامین‌کنندگان پروژه (Vendor List)
 • انتخاب تامین کنندگان (Sourcing)
 • استعلام (Inquiry)
 • شفاف سازی (Clarification)
 • مناقصه (Bid)
 • ارزیابی فنی و مالی (TBE, CBE)
 • سفارش خرید (Purchase Order)
 • آنالیز قیمت کالا در طول زمان
 • محاسبه پیشرفت و وضعیت خرید
 • کنترل مستندات تامین‌کنندگان
 • تولید خودکار اسناد و مدارک
purchasing-ae9d08365ed11f6fbcc300354d351167-339×400-100-crop

ویژگی‌های شاخص

مدیریت تغییرات خرید

تغییرات خرید ناشی از جایگزینی کالا و تغییر درخواست‌های خرید در نسخه‌های مختلف طراحی کنترل می‌شود.

حذف خریدهای اشتباه

یکپارچکی اطلاعات، جلوی خریدهای اشتباه، فراموش شده یا تکراری را می‌گیرد.

تماس با ما

لطفا پیغام خود را ثبت نمایید

بارگزاری مجدد