هدف ما اختراع دوباره چرخ نبوده است و در این ابزار فقط خلاء اطلاعاتی بین ابزار برنامه ریزی و بخش اجرا و کنترلی در پروژه پر شده است.

مدیریت زمان و محدوده به عنوان هسته مرکزی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه درسا عمل می‌کند. این سیستم کنترل زمانبندی پروژه اصلی و پروژه‌های فرعیِ زیرمجموعه، مدیریت یکپارچگی عملکرد همه ارکان پروژه با برنامه زمانبندی، محاسبات خودکار پیشرفت پروژه و … را بر عهده دارد. در این نرم افزار همچنین امکان برقراری ارتباط با نرم افزارهای Microsoft Project و Primavera P3E جهت برقراری ارتباط دوسویه بین برنامه زمانبندی و تغییرات آن با اطلاعات فرایندهای اجرا (Execution) و پایش و کنترل (Control & Monitoring) تعبیه شده است.

time

قابلیت ها

 • ساختار شکست پروژه‌های سازمان
 • تعریف و مدیریت ساختار شکست کار (WBS)
 • ارتباط دو طرفه با ابزارهای برنامه ریزی Primavera P3E و Microsoft Project
 • اعمال زمانبندی در مراحل اجرای پروژه
 • بازخورد نتایج اجرا و پایش و کنترل به ابزار برنامه ریزی
 • ثبت پیشرفت و اوزان در ۵ سیستم وزنی
 • نمودار گانت
 • نمودار پیشرفت (S-Curve)
 • بانک اطلاعاتی پروژه‌ها
 • کارتابل کاری جبهه‌های کاری هر شخص
 • سیستم یکپارچه جذب پیشرفت پروژه
 • پروژه‌های فرعی
 • تنظیم محاسبه پیشرفت دستی یا خودکار
 • شکست کار در مراحل اجرا و به صورت داخلی
 • استفاده از الگوریتم RACI برای ایجاد گردش کار فعالیت‌های پروژه

ویژگی‌های شاخص

جمع آوری از پایین به بالا

اطلاعات اجرایی مورد نیاز برنامه ریزی و کنترل پروژه به صورت خودکار از سطوح پایین به بالا و به صورت خودکار جمع آوری و کنترل می‌شود و نیازی به محاسبه دستی و دوره‌ای اطلاعات نیست.

کنترل در تمام سطوح

پایش و کنترل پروژه در تمامی سطوح و مراحل اجرایی و مراحل عملیاتی امکانپذیر می‌شود.

یکپارچه سازی برنامه ریزی و اجرا

برنامه ریزی و اجرای پروژه به صورت یک چرخه کامل در تمام طول پروژه با یکدیگر یکپارچه می‌شوند.

تماس با ما

لطفا پیغام خود را ثبت نمایید

بارگزاری مجدد