سازندگان تجهیزات، کالا و قطعات، بخشی تاثیرگذار در زنجیره ارزشی پروژه‌های EPC هستند.

با توجه به استقبال سایر بخش‌های این زنجیره، شامل کارفرماها، پیمانکاران عمومی و EPC، پیمانکاران ساخت و نصب، مشاوران مهندسی و شرکت‌های بازرسی فنی، نسخه‌ای از نرم افزار تحت عنوان ”نسخه سازندگان“، تهیه و تولید شده است.

در طراحی ”سیستم اطلاعات مدیریت پروژه درسا – نسخه سازندگان“، سعی شده است تمامی قسمت‌های کار تحت پوشش قرار داده شود.

dorsa-pmis-vendors

با نهایی سازی سفارش کار یا قرارداد، کار پروژه‌ای در شرکت سازنده آغاز می‌شود.

در این سازمان‌ها، ابتدا در زیرسیستم “مهندسی”، مدارک مهندسی مورد نیاز پروژه طرای می‌شود و نیز فرایند اجرای کار نیز تدوین می‌شود.

سپس در زیرسیستم “خرید”، موجود بودن کالا در انبارهای سازمان کنترل می‌شود و برای اقلام ناموجود فرایند خرید آغاز می‌شود.

با تامین کالا و طراحی فرایند انجام کار، در زیرسیستم “ساخت” مراحل ساخت کالا آغاز و کنترل می‌شود و نهایتا در صورتی که نصب نیز بر عهده شرکت باشد، زیرسیستم “نصب” مراحل نصب تجهیز را بر عهده می‌گیرد.

به موازات در زیرسیستم “کنترل کالا” موجودی کالای انبارهای پروژه‌ها و سازمان تحت کنترل قرار می‌گیرد و در سیستم “مدیریت قراردادها و صورت وضعیت‌ها”، قراردادها و صورت وضعیت‌های صادره و وارده تحت کنترل قرار می‌گیرند.

نهایتا در سیستم “مدیریت اسناد و مدارک”، اسناد پروژه‌ها به صورت یکپارچه ذخیره و مدیریت می‌شوند.

تماس با ما

لطفا پیغام خود را ثبت نمایید

بارگزاری مجدد